Chính sách đổi trả hàng hóa

Chính sách đổi trả và hoàn tiền:

Sản phẩm lỗi, nguyên nhân do nhà sản xuất.
Sản phẩm có chất lượng không đảm bảo nguyên nhân do nhà sản xuất, do bảo quản.
Trường hợp khách dị ứng với sản phẩm.
Sản phẩm bị nghi ngờ là hàng giả, hàng nhái.

Yêu cầu của hàng đổi trả:

Chứng minh được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, đúng hàng của công ty sản xuất.
Sản phẩm đổi trả phải còn đầy đủ bao bì.