Chính sách bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

Tùy thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ bạn hoặc về bạn.

Điều bạn làm và thông tin bạn cung cấp.

Chúng tôi thu thập nội dung và thông tin bạn cung cấp khi sử dụng sử dụng sản phẩm hoặc truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm khi bạn đăng ký mua hàng hoặc đăng kí nhận thông tin tư vấn từ chuyên gia của chúng tôi. . Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các loại nội dung bạn xem hoặc tương tác hay tần suất và khoảng thời gian hoạt động của bạn.

Thông tin thiết bị.

Chúng tôi thu thập thông tin từ hoặc về các máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác mà bạn cài đặt hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi, tùy thuộc vào quyền bạn đã cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mình thu thập từ các thiết bị khác nhau của bạn, giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ nhất quán trên các thiết bị của bạn. Dưới đây là một số ví dụ về thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập:

  • Các thuộc tính chẳng hạn như hệ điều hành, phiên bản phần cứng, cài đặt thiết bị, tên, loại tệp và phần mềm, pin và cường độ tín hiệu cũng như số nhận dạng thiết bị.
  • Vị trí thiết bị, bao gồm vị trí địa lý cụ thể, chẳng hạn như thông qua tín hiệu GPS, Bluetooth hoặc WiFi.
  • Thông tin kết nối chẳng hạn như tên nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc ISP, loại trình duyệt, ngôn ngữ và múi giờ, số điện thoại di động cũng như địa chỉ IP.
Thông tin từ các trang web và ứng dụng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web cũng như ứng dụng của bên thứ ba sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (như khi họ cung cấp nút Thích của chúng tôi hoặc tính năng Đăng nhập Facebook hay các dịch vụ đánh giá và quảng cáo). Điều này bao gồm thông tin về các trang web và ứng dụng mà bạn truy cập, việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trên những trang web và ứng dụng đó cũng như thông tin mà nhà phát triển hoặc nhà phát hành ứng dụng hoặc trang web cung cấp cho bạn hoặc chúng tôi.

Thông tin từ các đối tác bên thứ ba.

Chúng tôi nhận thông tin về bạn và các hoạt động của bạn trong và ngoài Facebook từ đối tác bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin từ một đối tác khi chúng tôi cùng cung cấp dịch vụ hoặc từ một nhà quảng cáo về trải nghiệm hoặc tương tác của bạn với họ.

Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào?

Chúng tôi mong muốn tạo ra các trải nghiệm thú vị và tùy chỉnh cho mọi người. Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin mình có để giúp cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là cách thực hiện:

Cung cấp, cải thiện và phát triển Dịch vụ.

Chúng tôi có thể phân phối Dịch vụ của mình, cá nhân hóa nội dung và đề xuất cho bạn bằng cách sử dụng thông tin này để hiểu cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi và những người hoặc nội dung mà bạn được kết nối, quan tâm trên cũng như ngoài Dịch vụ của chúng tôi.

Liên lạc với bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, thông báo cho bạn về Dịch vụ của chúng tôi và cho bạn biết về các chính sách cũng như điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Cải thiện độ an toàn và tính bảo mật.

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để giúp xác minh tài khoản và hoạt động, cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trong và ngoài Dịch vụ của mình.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cung cấp, hỗ trợ Dịch vụ của mình. Từng trường hợp sử dụng đó đều được nêu và mô tả trong phần này của chính sách.

Thông tin này được chia sẻ như thế nào?

Chia sẻ trên Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đối với chính sách này như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi chính sách này và cho bạn cơ hội xem lại, bình luận về chính sách đã sửa đổi trước khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.