Chính sách bảo hành

Sản phẩm trong quá trình sử dụng sẽ được các dược sĩ theo dõi và tư vấn định kì.